capissimo

Similarity Search, Karobein and Seasonal Random Index

capissimo Uppdaterad   
Similarity Search, Karobein oscillator (KO) and Seasonal Random Index (SRI)

Description:

This indicator uses dynamic capabilities of Pinescript version 4 coupled with Seasonal Random Index (SRI) and Karobein Oscillator (KO). SRI (green/red areas) is employed to detect trends and KO (black curce) is used to find historical similarities to predict the next bar's direction. The midline arrows are the predictions produced by the similarity search algorithm.
Versionsinformation:
A note on the Similarity Search Algorithm

The Similarity Search Algorithm is based on the assumption that a centralized osccilator bound to a predefined range of values has got a predictive power. The above algorithm is looking for historical similarity given a stretch of the most recent bars.
Versionsinformation:
Minor edit.
Versionsinformation:
Typos fix. All typos are mine))
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?