Ursohaha

BABA 24/7 - Alibaba price chart all exchanges combined

This script combines Alibaba stock price from NYSE, HKEX and XETRA (EU) exchanges into one chart. It handles currency and ADR conversions automatically and price is always shown in USD.

NOTE!! You must add the indicator in a chart that updates 24/7, such as EURUSD . If you use a chart that updates only during US session (such as BABA), HK /EU sessions will not be shown.

If you want to add indicators in the chart, hover your mouse over indicator title "BABA 24/7" in the upper left corner of the chart, select the rightmost button "..." that appears and then Add indicator/Strategy.
Release Notes: US extended hours (pre and post markets) now included.
Release Notes: chart fix
Release Notes: Last closing price line is now visible in the chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?