myncrypto

Strategy Myth-Busting #8 - TrendSurfers+TrendOsc - [MYN]

This is part of a new series we are calling "Strategy Myth-Busting" where we take open public manual trading strategies and automate them. The goal is to not only validate the authenticity of the claims but to provide an automated version for traders who wish to trade autonomously.

Our 8th one is an automated version of the "653% Gain Magical 1 Minute Scalping Strategy Tested 100 Times | Become Consistently Huge Profit" strategy from "Fxaccurate US" who claims to have achieved 653% profit scalping GOLD on the 5 minute timeframe. As you can see from the backtest results below, I was unable to substantiate anything close to that that claim on any timeframe or symbol. Myth 10000% busted.

If you know of or have a strategy you want to see myth-busted or just have an idea for one, please feel free to message me.

This strategy uses a combination of 2 open-source public indicators:

  • Trend Surfers - Premium Breakout + Alerts by TrendSurfersSignals
  • Mawreez' Trend Oscillator Indicator by Mawreez


Trading Rules:
  • 1 min - 15 min candles
  • Stop loss middle between high and low Risk 1:2

Long Condition
  • Trend Surfers Trailing stop line goes below (Crosses) lowest low
  • Bullish Candle (red)
  • Mawreeze Trend Oscilator Indicator is green

Short Condition
  • Trend Surfers Trailing stop line goes above (Crosses) highest high
  • Bearish Candle (red)
  • Mawreeze Trend Oscilator Indicator is red

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY

➖➖🟦➖➖➖🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦➖➖➖🟦🟦
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?