RodrigoKazuma

RK's 04 - Lots of MA Types Ribbon

RodrigoKazuma Uppdaterad   
Hello again,

I made this script to test what is the better Moving Average type to predict the market direction, so I put a function with All the MA I know.

To go beyond, this script have an option to increase the MA length as a Fibonacci Number or any other simple number to step.

If the drawing is too slow, just reduce the amount of MA lines in the input option ("Number of MA to Plot:") to 10 or less and it will be faster.

Hope you like, and if you know other Moving Average type, just tell me how can I get the formula and (if its good, not copyrighted and I have time) I can add here and update for all of us.


Obs: To avoid errors, the Maximum Nth Fibonacci Term to use in MA Length is 19 (4181)
Versionsinformation:
► Put an option to change colors when a slow MA crossover the right next fast MA line;
► Change the labels to one Info Panel or just simple symbols with the content in tooltip;
► Put a list of Fibonacci Sequence Terms in Inputs to help.
Versionsinformation:
After some update in TradingView's Pine Code, the old script stop to works.

So, I rewrite some part of the code to fix the new problem;
And in addition, I put 4 new Moving Average kind to the script.

In any case, thanks @omo-omo to report the bug.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?