loxx

Polynomial-Regression-Fitted RSI [Loxx]

Polynomial-Regression-Fitted RSI is an RSI indicator that is calculated using Polynomial Regression Analysis. For this one, we're just smoothing the signal this time. And we're using an odd moving average to do so: the Sine Weighted Moving Average . The Sine Weighted Moving Average assigns the most weight at the middle of the data set. It does this by weighting from the first half of a Sine Wave Cycle and the most weighting is given to the data in the middle of that data set. The Sine WMA closely resembles the TMA (Triangular Moving Average). So we're trying to tease out some cycle information here as well, however, you can change this MA to whatever soothing method you wish. I may come back to this one and remove the point modifier and then add preliminary smoothing, but for now, just the signal gets the smoothing treatment.

What is Polynomial Regression?
In statistics, polynomial regression is a form of regression analysis in which the relationship between the independent variable x and the dependent variable y is modeled as an nth degree polynomial in x. Polynomial regression fits a nonlinear relationship between the value of x and the corresponding conditional mean of y, denoted E(y |x). Although polynomial regression fits a nonlinear model to the data, as a statistical estimation problem it is linear, in the sense that the regression function E(y | x) is linear in the unknown parameters that are estimated from the data. For this reason, polynomial regression is considered to be a special case of multiple linear regression .

Included
  • Alerts
  • Signals
  • Bar coloring
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's Moving Averages

Other indicators in this series using Polynomial Regression Analysis.

Poly Cycle

PA-Adaptive Polynomial Regression Fitted Moving Average

Polynomial-Regression-Fitted Oscillator

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?