Noldo

Noldo CFTC COT Commodities Indicator

Hi.

Hello, this script has the same logic as Noldo CFTC COT Forex indicator :


It is the version for the future markets.
Major future assets are the subject.

Usage

  • This script works only on SPGSCI ( S&P Goldman Sachs Commodity Index).


  • It only works on 1W graphics.

  • Because COT data is announced on Tuesday, it will cause repaint every Tuesday.
    However, since it is a terminal, this factor is not strong enough to affect your decisions.
    For use, you should open the bottom panel, go a little to the right in the history section and enlarge the panel you have opened.
    The terminal will take its form in the presentation and provide analysis on the big screen.

  • COT data are pulled via Quandl.

Regards.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?