RicardoSantos

[RS]MTF Fibonacci Cycles V0

EXPERIMENTAL:
Fibonacci rate levels based on price advance/decline , can be used to make visualizations of fib clusters or for cycles.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title='[RS]MTF Fibonacci Cycles V0', shorttitle='Fib', overlay=true)
tf = input(title='Timeframe:', type=string, defval='M', confirm=false)
SHOW_ZIGZGAG = input(title='Show ZigZag?', type=bool, defval=false)
f_zigzag(_method, _src, _tf) =>
  _isUp = _src > _src[1]
  _isDown = _src < _src[1]
  _direction = _isUp[1] and _isDown ? -1 : _isDown[1] and _isUp ? 1 : na
  _zigzag = _isUp[1] and _isDown ? highest(2) : _isDown[1] and _isUp ? lowest(2) : na
  _m_choice = _method == 0 ? _direction : _zigzag
  _sec = security(tickerid, _tf, _m_choice)
  _return = _method == 0 ? fixnan(_sec) : change(time(_tf)) != 0 ? _sec : na

zigzag = f_zigzag(1, close, tf)

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 1)
z = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)
range = x-z

fib0000 = z
fib0236 = z+range*0.236
fib0382 = z+range*0.382
fib0500 = z+range*0.500
fib0618 = z+range*0.618
fib0764 = z+range*0.764
fib1000 = x
fib1272 = z+range*1.272
fib1414 = z+range*1.414
fib1618 = z+range*1.618
fib2000 = z+range*2.000
fib2272 = z+range*2.272
fib2414 = z+range*2.414
fib2618 = z+range*2.618
fib3000 = z+range*3.000
fib3272 = z+range*3.272
fib3414 = z+range*3.414
fib3618 = z+range*3.618
fib4000 = z+range*4.000
fib4236 = z+range*4.236
fib4272 = z+range*4.272
fib4414 = z+range*4.414
fib4618 = z+range*4.618
fib4764 = z+range*4.764

direction = x > z ? 1 : x < z ? -1 : direction[1]
plot(title='ZigZag', series=not SHOW_ZIGZGAG ? na : zigzag, color=black)
plot(title='0.000', series=change(fib0000)!=0?na:fib0000, style=linebr, color=direction>0?green:maroon, linewidth=4)
plot(title='0.236', series=change(fib0236)!=0?na:fib0236, style=linebr, color=red)
plot(title='0.382', series=change(fib0382)!=0?na:fib0382, style=linebr, color=olive)
plot(title='0.500', series=change(fib0500)!=0?na:fib0500, style=linebr, color=lime)
plot(title='0.618', series=change(fib0618)!=0?na:fib0618, style=linebr, color=teal)
plot(title='0.764', series=change(fib0764)!=0?na:fib0764, style=linebr, color=blue)
plot(title='1.000', series=change(fib1000)!=0?na:fib1000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='1.272', series=change(fib1272)!=0?na:fib1272, style=linebr, color=olive)
plot(title='1.414', series=change(fib1414)!=0?na:fib1414, style=linebr, color=red)
plot(title='1.618', series=change(fib1618)!=0?na:fib1618, style=linebr, color=red)
plot(title='2.000', series=change(fib2000)!=0?na:fib2000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='2.272', series=change(fib2272)!=0?na:fib2272, style=linebr, color=olive)
plot(title='2.414', series=change(fib2414)!=0?na:fib2414, style=linebr, color=red)
plot(title='2.618', series=change(fib2618)!=0?na:fib2618, style=linebr, color=red)
plot(title='3.000', series=change(fib3000)!=0?na:fib3000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='3.272', series=change(fib3272)!=0?na:fib3272, style=linebr, color=olive)
plot(title='3.414', series=change(fib3414)!=0?na:fib3414, style=linebr, color=red)
plot(title='3.618', series=change(fib3618)!=0?na:fib3618, style=linebr, color=red)
plot(title='4.000', series=change(fib4000)!=0?na:fib4000, style=linebr, color=black, linewidth=2)
plot(title='4.236', series=change(fib4236)!=0?na:fib4236, style=linebr, color=olive)
plot(title='4.272', series=change(fib4272)!=0?na:fib4272, style=linebr, color=olive)
plot(title='4.414', series=change(fib4414)!=0?na:fib4414, style=linebr, color=red)
plot(title='4.618', series=change(fib4618)!=0?na:fib4618, style=linebr, color=red)
plot(title='4.764', series=change(fib4764)!=0?na:fib4764, style=linebr, color=aqua)