kriswaters

Position Tracker by KrisWaters

727 visningar
76
Position tracker helps you to know "Stop" and "Take Profit" prices with provided "Entry Price" data. You can use on Long and Short setups.
Release Notes: Styling updates
Release Notes: Styling updates
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer