JayRogers

Example - Custom Defined Dual-State Session

JayRogers Uppdaterad   
This script example aims to cover the following:

  • defining custom timeframe / session windows
  • gather a price range from the custom period ( high/low values )
  • create a secondary "holding" period through which to display the data collected from the initial session
  • simple method to shift times to re-align to preferred timezone

Articles and further reading:


Reason for Study:

  • Educational purposes only.

Before considering writing this example I had seen multiple similar questions
asking how to go about creating custom timeframes or sessions, so it seemed
this might be a good topic to attempt to create a relatively generic example.
Versionsinformation:
Minor quick-fix update.
  • Adjusted license info in header, it's a freely usable example.
  • Updated variable naming conventions inside `f_captureSessionHL()` - now all prefixed with `_`
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?