freedom_trader_

SSR - Short Selling Restriction Price

freedom_trader_ Uppdaterad   
This script draws the short selling restriction level in the intraday chart
Versionsinformation:
updated the script to always have the value locked to the last day closing price as a reference
Versionsinformation:
I just modified the script in a way that now displays the correct value in both pre-market and during the live session

Trade safe!

Roberto B
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?