upslidedown

Light or Dark Mode Tutorial - Luminance Detection

As a colorblind trader, I think accessibility is a big deal. This script auto detects the chart background color and optimizes text color based on luminance.

Luminance detection is based on pine script new chart.bg_color feature, allowing lines, tables, etc to be optimized. Thanks to TV team for releasing this in the latest update/blog post today! This makes it simple to optimize scripts based off the knowledge that max luminance = 765 (rgb 255 + 255 + 255), thus we know that lum <= 383 is "dark mode" and lum > 383 is "light mode".

Try changing the chart background color and see how this script changes the table printed on the chart. I hope more script authors will begin to utilize this concept and that even better contrast detection may be built future pine script iterations.

💎 Chat with me about indicators and strategies: discord.gg/AvEWbSZn
💎 Get my %R Trend Exhaustion indicator: bit.ly/3cPAooS
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?