techsound088

Gap Gain Test V1.0 by @overratedtrader

Oddball indicators for entertainment purposes only. This is best used on daily chart .

Look at the 20 ALMA to gauge likelihood of stock following its up or down gap.
- if above the 20 ALMA , follow the gap direction
- if below the 20 ALMA , take counter trend trade

If stock gaps up AND closes higher than it opens, that gain % (close/open) is colored green and if stock gaps down and closes lower than it opens, that gain % (close/open) is colored green

Conversely if the stock gaps up BUT closes lower than it opens, red and if a stop gaps down but closes higher than it opens, red.

Enjoy and follow me on twitter @overratedtrader for more nonsensical and out-of-the-box ideas.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?