icostan

Weekly/Monthly Close

Just a simple support/resistance indicator that display weekly/monthly close price and it is configurable to work in two modes:

  • tracking mode - to display last week/month's close
  • history mode - to display weekly/monthly close prices


See how last month's close (ticker blue line) provides nice resistance and the price forms a double top then it consolidates under last week's close line (thiner blue line).It also works on intraday charts and displays history close prices, see below how last month's close (ticker blue line) provides support over and over and also how price bounces off weekly close history prices (thiner blue line).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?