SNOW_CITY

Godmode 3.1.4 - SNOW_CITY SCALPER EDITION - 7/2017

Updates to xSilas Godmode Oscillator published December 19th, 2014

Thanks to LEGION, LAZYBEAR, Ni6HTH4wK, xSilas

Updates:

Changed default sources to include BITSTAMP and REMOVED BTC-e
Changed default lengths for SCALPING SUPREMACY - See Instructions
Changed "Caution dots" to RED because YELLOW was hard to see.

I mostly Ignore the oscillators and only use the caution dots with this configuration:


MOST EFFECTIVE USE: BITSTAMP:BTCUSD BITSTAMP:BTCUSD

- Use on 1m charts of your BITMEX swap, yes 1m. I know, but it works better this way. 5m and 15m work best when using on an exchange index.

- IF overall 2H trend is DOWN, the 1m godmode on swap CAUTION DOTS appear on the UPPER BOUNDS means good SHORT entry points, and the lower dots suggest a possible reversal and good exit opportunity (not always)

- If overall 2H trend is UP, the 1m godmode on swap CAUTION DOTS appear on the LOWER BOUNDS means good LONG entry points, and upper dots suggest possible oversold if they start to round over, again not always.

This is ultra simple, and very effective.
Default settings for VERY sensitive CAUTION DOT blop: 17,6,4
Use these settings for a slightly less sensitive CAUTION DOT blop: 14,12,9
Release Notes: Updated exchanges

SNOW_CITY public chat room - Indicator Q&A
https://www.tradingview.com/chat/#9dH0vb4JR7nWgfh4

Indicator access information
https://pastebin.com/v8sp6Y3R
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?