RozaniGhani-RG

ABC 123 Harmonic Ratio Custom Range Interactive

█ OVERVIEW
This indicator was designed based on Harmonic Trading : Volume One written by Scott Carney.
This is about harmonic ratios which expanded through retracement and projection.
Derivation is pretty much explained here such as Primary, Primary Derivation, Secondary Derivation and Secondary Derivation Extreme.
Derivation value depends on minimum retracement or maximum projection.
This derivation value utilize Fibonacci value which later expand to Harmonic Ratio.

█ INSPIRATION
Inspired by design, code and usage of CAGR . Basic usage of custom range / interactive, pretty much explained here. Credits to TradingView.
This build is based and visualized upon Harmonic Trading Ratios.
This build also was stripped down from XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive.

█ CREDITS
Scott Carney, Harmonic Trading : Volume One (Page 18)

█ FEATURES
Table can positioned by any position and font size can be resized.
Labels can be either changed to alphabets or numbers.

█ HOW TO USE
Draw points from Point A to Point C.
Dont worry about magnet, point will attached depends on High or Low of the candle.

█ USAGE / TIPS EXAMPLES (Description explained in each image)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?