hiimannshu

10 in 1 Different Moving Averages ( SMA/EMA/WMA/RMA )

This indicator is a combination of different types of moving averages where you can select which kind of moving average you want according to your need.
It consists of 10 moving averages none of which is fixed by default, you can change the properties of any MA according to your will.
I hope you all will like it.
Release Notes: Some minor fixes got updated not much
Release Notes: Some minor changes are done.
Release Notes:
  • The script has been updated to the latest version.
  • Two more types of Moving averages have been added: Hull moving average and Volume weighted moving average.

Release Notes: The title has been changed.
Release Notes: Multi Timeframe function added to 5 MAs and other 5 can still be used as normal MAs.
Release Notes: Credit for the update goes to @humblemanor
Release Notes: Minor bug fixed
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?