Daveatt

BEST Rainbow Chart

Hello traders

This script is a Pinescript adaptation of this FXCM/LUA script

Draws a flexible number of moving averages between 1 and 5 - with a end result looking like a rainbow

Formula

Each Moving Average is defined as a Moving Average of the previous MA
The first MA is based on candle close

MA = MA of Price
MA = MA of MA
....
MA= MA of MA


Bonus

You can select the MA type ( EMA , SMA , SMMA , TEMA , DEMA , TMA, ALMA , VWMA , ...) and the MA period shared across all the moving averages

Scaling

If you have any issue with your scaling, you may follow this quick tutorial

Hope you'll like it because it looks nice on your chart :)
Dave

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?