IntelTrading

ST_greed_spot_example

IntelTrading Uppdaterad   
A simple grid long strategy. The first entry into the transaction is carried out according to the "double bottom" pattern, then when the average entry price decreases by a certain percentage, the position is completed. Dobor is always carried out for the same amount of funds. Take profit with an increase in the average entry price for a given volume
Versionsinformation:
The format for entering the start and end dates of tests has been changed to a more convenient form. Script rewritten for version 5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?