TradingAmmo

Linear SSL Short

This script consist of two parts: linear SSL and DEMA. The difference between original SSL and current is that it calculated by linear regression. The logic is simple: when SSL "crossunder" and DEMA is above the price - we get short signal. When price became above DEMA and SSL "crossover" - close short.

Ready-made strategies for auto trading | Binance | OKX | KuCoin |
tradingapp.pro
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?