Toshi-Toshi-Shiba

pineCalc- Calculator for Pine

Toshi-Toshi-Shiba Uppdaterad   
Hello and welcome to v1.00 of pineCalc - the calculator for Pine

A sleek, quick, and discrete calculator in a window pane in your chart!

Right now it supports basic math operation and series of two numbers but will try to update it and don't hesitate to comment any ideas


SOME FEATURES:

- Supports decimal numbers.

- Switch statement with option to choose Addition, Subtraction, Multiplication , or Division

- Choose any two numbers to use math on

- Inputs, Math Type and Result Output
Versionsinformation:
Added Modulo Calculation,

Rounded Decimals to 4 digits

Smaller Title Text Size
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?