Germes_Markov

GM channel Sell/Buy BitMEX

New script - really working strategy on one of tools of the Moscow Exchange .
The idea such - as soon as the price punches one of borders - upper or lower - we becomes in the direction of movement of the price. It is possible to come the postponed warrants for the probity prices up or down. An exit is performed on a trelling to stop, or everyone proceeding from the experience determines an exit point.

---------------

Новый скрипт - реально работающая стратегия на одном из инструментов Московской биржи.
Идея такая - как только цена пробивает одну из границ - верхнюю или нижнюю - мы становится в направлении движения цены. Можно отложенными ордерами заходить на пробитие цены вверх или вниз. Выход осуществляется по треллинг стопу, либо каждый сам исходя из своего опыта определяет точку выхода.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Germes_Markov för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.