tvenn

Real Price Line + Dots (for Heikin Ashi)

tvenn Uppdaterad   
Real Price Line + Dots (for Heikin Ashi)

This indicator is designed for use on Heikin Ashi charts. Its purpose is to enable traders to benefit from price averaging and smoothing effects of Heikin Ashi candles whilst also enabling them to see the current real price line, and optionally, real price close dots on the Heikin Ashi candlesticks.


Features include:

- Optional real price line
- Optional real price close dots
- Customisable colours
- Customisable line style
- Customisable line width


What are Heikin Ashi candles?

Heikin Ashi means 'average bar' in Japanese, Heikin Ashi charts do not show real price as standard, due to the way the Open, High, Low and Close values are calculated using averages, This is done in order to create a smoother appearance and reduce the market 'noise'.

You can read more about Heikin Ashi candlesticks here.


NOTE:

- If real price dots appear behind the candles, you may need to select the triple dot menu on the indicator then select "Visual order" > "Bring to front" , so that the dots are shown above the candles.
- When using this indicator on a Heikin Ashi chart, the standard Tradingview price line will not show accurate real price. Therefore when using the price line in this indicator, the standard price line should be disabled within the Tradingview 'Chart settings' dialog > 'Symbol' tab > uncheck 'Last', under the 'Price line' section.
Versionsinformation:
- Updated default colours.
- Tidied up code.
Versionsinformation:
- Updated default colours from aqua blue to a more vibrant green.
Versionsinformation:
- Added size options for real close price dots.
- Updated chart image.
Versionsinformation:
- Updated chart image.
Versionsinformation:
- Wording of the settings/options made consistent.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?