Mustafaozver

No-lose trading targets (Based on EoRfA) By Mustafa ÖZVER

I simulated the NLTTa_EoRfA indicator with the Bitcoin-USD
For details about the indicator, visit my profile on tradingview

For Simulation, with default settings, we order

When on Long setup and price on green area
- open a long position that closes on red area

When on Short setup and price on red area
- open a short position that closes on green area

And we got

- about 15% profit

But only this value can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?