norrvage7

Bitcoin future premiums

This shows the actual premium or the deviation between chosen active bitcoin futures and the bitcoin perpetual price as a representation of the underlying bitcoin price.
It's centered around zero meaning the futureprice and the perpetual contract are the same.

This simple indicator can for example be used to indentify sentiment in the market.

Please make sure you fill out active contracts in the settings for this indicator to work.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?