HPotter

Absolute Price Oscillator (APO)

The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
How this indicator works
APO crossing above zero is considered bullish , while crossing below zero is bearish .
A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
signal a downward trend.
Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?