JayRogers

High-Low Difference Channels - SMA/EMA

JayRogers Uppdaterad   
I wrote this up as a potential replacement for my BB based strategies, and so far it's looking pretty nice.

Description / Usage:
 • Adjust length and multiplier much the same way you would expect with Bollinger Bands .
 • Multiplier of 1 gives you a base channel consisting of one high, and one low sourced SMA (or EMA )
 • The outer channels are increments of the base channels width, away from the median hl2 sourced SMA (..or EMA )
Kommentera: New revision here, with more MA options than you can shake a stick at:
Kommentera: Final revision done.

Added (optional) select-able fixed resolutions, so you can have 1 hour bands on your 1 minute chart if you do so feel inclined.

Otherwise just some minor code cleaning and proper commenting:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2

study(title="High-Low Difference Channels - SMA/EMA", shorttitle="HLDC", overlay=true)

// Revision:  1
// Author:   JayRogers
// Reasoning:  I wrote this up as a potential replacement for my BB based strategies, and so far it's
//       looking pretty nifty.
//
// Description / Usage:
//
// - Adjust length and multiplier much the same way you would expect with Bollinger Bands.
// - multiplier of 1 gives you a base channel consisting of one high, and one low sourced SMA (or EMA)
// - The outer channels are increments of the base channels width, away from the median hl2 sourced SMA (..or EMA)

hlc_length   = input(50, title="Channel Length", minval=1)
hlc_diffMult  = input(1.5, title="Difference Multiplier", minval=0.1, maxval=50)
hlc_useEMA   = input(false, title="Use EMA instead of SMA?")

hl2_line  = hlc_useEMA ? ema(hl2, hlc_length) : sma(hl2, hlc_length)
high_line  = hlc_useEMA ? ema(high, hlc_length) : sma(high, hlc_length)
low_line  = hlc_useEMA ? ema(low, hlc_length) : sma(low, hlc_length)

diffMult(num) =>
  hldm = (high_line - low_line) * hlc_diffMult
  r = hldm * num

midline   = plot(hl2_line, title="Midline", color=silver, transp=0)

highLine  = plot(hl2_line + (diffMult(1) / 2), title="Center Channel Upper", color=silver, transp=100)
lowLine   = plot(hl2_line - (diffMult(1) / 2), title="Center Channel Lower", color=silver, transp=100)

diffUp1   = plot(hl2_line + diffMult(1), title="High Diff 1", color=silver, transp=0)
diffUp2   = plot(hl2_line + diffMult(2), title="High Diff 2", color=silver, transp=0)
diffUp3   = plot(hl2_line + diffMult(3), title="High Diff 3", color=silver, transp=0)

diffDown1  = plot(hl2_line - diffMult(1), title="Low Diff 1", color=silver, transp=0)
diffDown2  = plot(hl2_line - diffMult(2), title="Low Diff 2", color=silver, transp=0)
diffDown3  = plot(hl2_line - diffMult(3), title="Low Diff 3", color=silver, transp=0)

fill(highLine, lowLine, title="Center High-Low Fill", color=silver, transp=50)