LonesomeTheBlue

Parabolic SAR [with Algorithm and Alerts]

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello All,


In one of my projects I needed Parabolic SAR algorithm. I decided to write it in Pine and publish it. Then I added Alerts and Labels. here it is ;)ENJOY!
Versionsinformation:
added coloring option
price levels added to the labels

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?