HPotter

Qstick Indicator Strategy

A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
moving average of the difference between the open and closing prices. A
Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
have been up, indicating that buying pressure has been increasing.

Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
when the Qstick value crosses through the trigger line.

WARNING:
- This script to change bars colors.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?