kaigouthro

Dynamic Array Table (versatile display methods)

kaigouthro Uppdaterad   
Library "datTable"
Dynamic Array Table.... Configurable Shape/Size Table from Arrays
Allows for any data in any size combination of arrays to join together
with:
  • all possible orientations!
  • filling all cells contiguously and/or flipping at boundaries
  • vertical or horizontal rotation
  • x/y axis direction swapping
  • all types array inputs for data.
please notify of any bugs. thanks

init(_posit)
  Get Table (otional gapping cells)
  Parameters:
    _posit: String or Int (1-9 3x3 grid L to R)
  Returns: Table

coords()
  Req'd coords Seperate for VARIP table, non-varip coords


add
  Add arrays to display table. coords reset each calc
  uses displaytable object, string titles, and color optional array, and second line optional data array.
Versionsinformation:
v2

Already updating.. found small error preventing full 99x99 possible size
(it will crash at over 100 table limitation)
also, updated and finished out the settings configuration to include frame/borders..
Versionsinformation:
v3

gut punch realizing i should have named this library "adapTable"

- updated demo, minor cleanup.
Versionsinformation:
v4

changed "to string" on final step for optimizing and removing NaN cells
added per-cell (row/column will override) sizing capability.
Versionsinformation:
v5

Merging superpowers added. not avail on flip at boundaries
- will skip cells if over the truncate limit
- will stretch cells if under

Needed upgrade for this nearly finished item.
Versionsinformation:
v6
update merge on/off toggle, filter for non-compat
Versionsinformation:
v7
minor bug fix
Versionsinformation:
v8

merge / table > 50 width/height
please report bugs or share any interesting usages.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.