dman103

Day and Time Highlight

dman103 Uppdaterad   
Yet another sweet little tool that highlights only specific days and time.
For example, you can highlight only Tuesday's and Friday's from 0930-1600
You can adjust to any day of the week and any time of the day.
You can request more improvements upon this version. Cheers!
Like if you Like and Follow me for upcoming indicators/strategies: www.tradingview.com/u/dman103/
Versionsinformation:
Fixed 24 hours assets Time range bug! Now it works as expected.
Added Line color transparency option in settings.
Fixed pine transparency warnings.
Versionsinformation:
Now you can highlight the chart background with different colors for different days.
Updated to Pinescript v5

Appreciation of my work: paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream - Pivot Points Algo: www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A/live
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?