MattBriz

Briz Calendar

Simple way to show Fridays, Sundays, quarters, New Years Day, etc..
Release Notes: Updated this calendar script to include Bitcoin halving dates.
Some halving dates will not show in weekly time frame - no problems from daily or lower time frames.
The 2024 halving date is only an estimate from now (Nov 2020).
You can find some of my other scripts by doing an indicator search for "Briz"
Thank you.
Release Notes: Updated this calendar script to include Bitcoin halving dates.
Some halving dates will not show in weekly time frame - no problems from daily or lower time frames.
The 2024 halving date is only an estimate from now (Nov 2020).
You can find some of my other scripts by doing an indicator search for "Briz"
Thank you.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer