florent6001

Shadow Buster

Script that detech when the shadow is higher than the body.
Should be 3x higher for be detected. (personal preference)
Release Notes: Script that detech when the shadow is higher than the body.
Should be 3x higher for be detected. (personal preference)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer