erfan_abedi

NVT

erfan_abedi Uppdaterad   
Network Value to Transactions Ratio ( NVT ) is defined as the ratio of market capitalization divided by transacted volume .
NVT Ratio can be thought of as an indicator that measures whether the blockchain network is overvalued or not.
If it is upper than red line, it means overvalued.

NVT Golden Cross targets to generate short or long signals by comparing the short-term trend of NVT and the long-term trend of NVT . If the short-term trend is way greater than the long-term trend is, the network can be interpreted as overpriced and will soon revert to mean value, meaning short signal. Similarly, the opposite case may imply a long signal.
Over the red line is short signal and under the green line is long signal.

You can find divergence in this indicator.

There are two sources
cryptocap
glassnode
Release Notes: Use at daily timeframe
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?