SoftKill21

4X EMA and volume strategy

This is a strategy made from multiple types of EMA and volume(EOM).

This is a long only strategy.


EMA 1 = 13
EMA 2 = 21
EMA 3 = 50
EMA 4 = 180

In this case we have 2 options for entry:

1.We check that are candles are in ascending order and EOM is above 0 - > long, descending and eom<0 -> exit long

2.We check if we have a crossover between the first ema with the second and the third. Cross up -> long, crossdown -> exit long


If you have any questions let me know!


My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?