Che_Trader

BUY and SELL - Backtest single EMA cross By che_trader

Hi, I hope you're well!
At the request of my friend @jansrbtc I'm going to publish a simple emas crossing strategy.

We will do long or short at the cross of the two ema .

Good strategy for when an asset is in trend.

Warm: In choppy periods this indicator can be very affected by large drawdowns.

Enjoy!

✅ BTC Signals LIVE: https://t.me/oliviabtcbot
✅ Profit Maker LIVE signals: https://t.me/profitmakercrypto
✅ Telegram Contact: https://t.me/chetrader

🔹Best site BTC ETH : https://partner.bybit.com/b/Che
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?