KivancOzbilgic

Optimized Trend Tracker Bands

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Derived from Anıl Özekşi's Optimized trend tracker Indicator OTT:


by himself on his last youtube video with subtitles.


OTT Bands tries to determine accurate support and resistance levels after users manually set the 2 optimization coefficients (for UPPER AND LOWER BANDS) just by having the highest and lowest price levels inside the OTT Bands.

After that user can enjoy the fibonacci coefficiented levels just by selecting from indicator settings.


A message from the developer Anıl Özekşi to all traders:

"Hope you are always on the winning side ..."


Kıvanç Özbilgiç
Versionsinformation:
MTF added

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?