millerrh

Relative Performance

millerrh Pro+ Uppdaterad   
This indicator takes the Performance Table from @BeeHolder and converts it to a Relative Performance table so you can compare the current chart vs. an Index (or whatever other ticker you want) to see the relative performance of one vs. the other. I also added a cell for ADR, which is also the same value as "Monthly Volatility" in the stock screener. This can be useful when screening stocks based on performance and volatility .
Release Notes: Conversion to Pine v5
Added a box to the table that looks at the distance from the 52 week high. The idea behind this is that the strongest stocks will be close to their highs and that's what you should focus on. I've coded it so that if a stock is within 25% of its 52 week high the color will be green indicating a good candidate.
Release Notes: Changed the calculation for distance from the 52 week high to be the drawdown off the high instead of the percentage required to get back to the high as I think this is what people usually refer to when talking about this metric.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?