croganm

Squeeze Momentum Strat

Hey Guys, publishing this code so you can feel free to try out the squeeze momentum strategy for yourself!

If you guys think you can make any improvements on this yourself, or even code this exact version (using pipeline and everything) into quantopian, please let me know!!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?