SoftKill21

Money maker EURUSD 15min daytrader

VERY IMPORTANT : THIS STRATEGY WAS MADE WITH LEVERAGE IN MIND
You need atleast 20X LEVERAGE ACCOUNT IN ORDER TO WORK PROPERLY.

With high rewards come high risk .

If you dont want to use leverage, use a risk % of less than 0.25 %.
The below example is without use of leverage on a capital 100.000 risking only 0.25% on each tradeThis is a breakout strategy, initially made for EURUSD 15 min for London session.

Its made of 4 SMMA and 1 EMA

Rules for entry are simple :
For buy if our current closed candle is above all moving averages, and they are in ascending order ( 3 > 6 > 9 .... ) and we are in the London session we enter.
For sell the same, but in reverse. If closed candle is below all moving averages and they are in descending order ( 3< 6 < 9 .....) and we are in the London session.


We have a risk manangement with TP/SL.
For exit its either if we reach a tp/sl level, or we reach London finish time.

It also has a risk management, calculating the size based on the pips for SL and our current balance.For any questions , let me know.

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?