sommi

HTF Candle [Custom Time Period] by JustUncleL [SOMMI 1.0 edit]

This is a custom High Time Frame indicator, originally created by JustUncleL. 💚

I have edited the Pine Script to allow a custom Time Period input. 💛

In the original version, you could only select from a few time periods as your High Time Frame. 💙

In this version you can put any time frame as your reference. 🧡

Example: 6-hour HTF or 2-Day HTF


SOMMI'S SPECIAL NOTES:

-This indicator works with Heikin-Ashi candles.

-Please change your candles to Heikin-Ashi and apply the indicator.

-Advised to disable "Body Wicks"

-Advised to also refresh your page a few times a day as it doesn't update properly due to limitations of TradingView / Pinescript currently.

💙💛💚🧡
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?