kruskakli

Trend Quality

kruskakli Uppdaterad   
The quality of the current trend is calculated by adding or subtracting
one point to the total value depending on the following criteras:

1. EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100, MA-200 , each get a point if they are increasing.
2. EMA-8 > MA-20 > MA-20 > MA-50 > MA-100 > MA-200 , each condition that is true gets one point.

On top of the Trend Quality value we apply a "weekly" (5 periods) and
a "monthly" (22 periods) moving average.

When above a value of 5, a strong trend is indicated and hence
a trend following strategy should be used.

Use this to Buy when bouncing back from e.g MA-20 or a confirming
consolidation/candlestick/trendline pattern.

When the trend decreases below Zero a trend shift may have occured.

Idea, curtesy: Tobbe Rosèn
Versionsinformation:
Adding the following rules based on Mark Minervini:

3. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low, gets one point
4. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high, gets one point.
5. The 200-day moving average line is trending up for at least 2.5 "months", gets one point.
6. Close > MA-50 , gets one point

The trigger value has thus been moved to 9 for when a strong Trend Quality is in action.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?