oldinvestor

Range: OHLC vs Previous OHLC

This will plot your choice of OHLC (or any of the averaging choices) of the current candle compared to the previous candle.

For example if you choose "high" for the input and set the chart to daily, you'll see the currently daily high vs the previous daily high.

Green candle represent a higher high and the length of the candle represents how much higher.
Red candles represent a lower high than the previous day and the length is by how much lower.

This indicator is pretty straight forward, look for me to build on this with something a little more elaborate in the near future.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer