Duyck

market phases - JD

Duyck Wizard Uppdaterad   
This indicator shows the relation of price against different period ma's.
When put in daily Timeframe it gives the 1400 Day (= 200 Weekly) and the 200 ,100 an 50 Daily.
The lines show the 200,100 and 50 ma in relation to the 1400 ma.


JD .

#NotTradingAdvice #DYOR
Release Notes: added possible entry and take-profit points:
- The small triangles on the top and bottom indicate general markt trend
- The bigger bright triangles on the bottom and top indicate possible (retracement) entry points
- The bigger faded triangles on the bottom and top indicate possible take profit or exit points

JD.

Disclaimer.
I AM NOT A FINANCIAL ADVISOR.
THESE IDEAS ARE NOT ADVICE AND ARE FOR EDUCATION PURPOSES ONLY.
ALWAYS DO YOUR OWN RESEARCH!
JD.

You can contact me for info/access in PM or on Telegram: @jduyck
PLS, DON'T ASK FOR ACCESS IN THE COMMENT SECTION!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?