flintlockwood

Reversal Candlestick Pattern With Trend Indentifier

This script help to identified popular candlestick pattern combined with trend identifier.
Most script only focus on criteria of the pattern. Such as how much the length of the body compared to previous candle etc.
Besides criteria of the candle, this script also considered the trend into the logic.
For example bullish engulfing is a bullish reversal signal, which is only valid in a down trend.

To identified trend, I'm using RSI . Normally, RSI less than 50 is considered a down trend, and RSI greater than 50 is considered up trend. In this script, you can customize the criteria of how much RSI is up trend and down trend.
Default value RSI >= 55 is up trend, RSI <= 45 is down trend.

Your feedback and suggestion is welcome.

Supported pattern:
 • White Marubozu ( wm )
 • Black Marubozu ( bm )
 • Hammer (h)
 • Hanging Man (hm)
 • Inverted Hammer (ih)
 • Shooting Star (ss)
 • Bullish Engulfing (e)
 • Bearish Engulfing (e)
 • Tweezer Bottom ( tb )
 • Tweezer Top ( tt )
 • Three White Soldiers (tws)
 • Three Black Crows (tbc)
 • Morning Star ( ms )
 • Evening Star (es)
 • Three Inside Up (tiu)
 • Three Inside Down (tid)


Reference:
babypips.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?