d4wn0ff473

Highlight monday and friday with price action

623 visningar
14
Simple script to show you mondays and fridays and to show you the current open and previous close price plus current close on the candle you are sitting on.

I use this script to back test options strategies, and to look for major price divergence.

This is meant to be used on day candles.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer