kei525dow

EPS and PER indicator

kei525dow Uppdaterad   
This indicator shows quarterly EPS and PER.
Uncheck EPS or PER for the chart visibility.
"standard" and "diluted" mode can be selected for EPS setting.

このインジケーターは四半期のEPSとPERを表示します。
チャートを見やすくするためにはEPSまたはPERのチェックをオフにしてください。
EPSの設定として「通常」と「希薄化後」のモードを選択することができます。
Release Notes:
Updated as below
quarterly EPS, PER, total revenue(FQ), Enterprise value to revenue ratio(FQ)
Check only one indicator for the chart visibility.
Release Notes:
Quarterly revenue is plotted in million unit.
Release Notes:
red: PER
light blue: total revenue(FQ)

change calculation of PSR
Release Notes:
delete Japanese comment, diluted EPS, PER.
add total revenue per share, (= total revenue(FQ) / total shares outstanding (FQ))
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?