Dreadblitz

Depth Multiple Time Frame

The price always returns to the average !!!

An important separation of the price with respect to an average, indicates a depth and generally generates a reversion or correction in the trend. Depth detection is a simple and very powerful technique, it is widely used for scalping and pyramid operations, this indicator detects depth in 7 time frames, everything is configurable independently, simultaneous detection of depth in several time frames increases The chances of success in the operation. I personally like pyramidization and it is one of the tools I use to detect depth to average the price of my operations.


thumbs up!!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?