APourfarzaneh

Net Volume

Net Volume , or NV in short, is a cumulative volume indicator similar to OBV and A/D. Though it might look similar to these two indicators (especially A/D), rest assured it's better and more accurate than both. What it basically does, is dividing the volume session into buyers and sellers volumes; then subtracts former from the latter and adds the result to previous session's net volume (In the script, these two intermediate volumes are not calculated and only the subtraction is formulated in an integrated form).

Another important difference between NV and A/D indicator, is that it brings price gaps into account. That's why it requires next session's open price to calculate current session's NV. What it actually mean is that the price gap, in either direction, is the result of the traders' efforts in respective direction in previous session, as if the current session closes where next session opens.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?