turk_shariq

Order Flow Imbalance Finder By Turk

This indicator is created to find the imbalances when a market exchange receives too many of one kind of order—buy, sell, limit—and not enough of the order's counterpoint and price shoots up or down and it left with unfilled orders. If you know how to trade the imbalances, this indicator can help you by find imbalances automatically.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?