Dekaanra

DekaBot V5.1

Dekabot is a BTCUSDT trading signals indicator. The buy/sell alerts are not re-painted so the results displayed will not change when Tradingview is reloaded.

Dekabot uses a combination of Bollinger Bands , MAs and RSI to determine if the market is in an uptrend or downtrend and a custom built indicator determines when a market is oversold and overbought which creates the buy and sell signals.

Please PM us to obtain access to use Dekabot Signals.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Dekaanra för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.